مقاله جامعه شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جامعه شناسی در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جامعه شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جامعه شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جامعه شناسی در word :

آناتومی

* در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده است.

– این جمله یکی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است.

– این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می کند.

* که برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند.

– افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند.

– به این نیازها باید پاسخ داده شود.

– افراد از طریق ارتباط با دیگران می توانند به این نیازها پاسخ دهند.

– این ارتباط با دیگران همان روابط اجتماعی است.

* منظور از روابط اجتماعی بنابراین کمک انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیاز است. (حداقل در بدو پیدایش اقوام اولیه)

– انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیازهای خود کمک می کنند.

– این کمک و همیاری از طریق روابط اجتماعی صورت می گیرد.

– روابط اجتماعی فقط بر اساس نیاز انسان ها به یکدیگر است.

* در این تعریف هدف انسان ها نیاز است و روابط اجتماعی وسیله.

– هدف اولیه انسان ها رفع نیازهای خود است.

– که آن را به وسیله رابطه با دیگران انجام می دهند.

– بنابراین از روابط اجتماعی (با دیگران) به عنوان وسیله که آن ها را به هدف خود می رساند، نگاه می کنند.

* بر اساس دسته بندی ماسلو، یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان ها نیاز به روابط اجتماعی و محبت است.

– طبق طبقه بندی که ماسلو کرده است.

– انسان ها دارای نیازهای اساسی و فطری می باشند.

– که از جمله آن ها نیاز به روابط اجتماعی (داشتن رابطه با دیگران) و مهر و محبت است.

– در نتیجه انسان یک موجود اجتماعی است و برای زنده بودن به رابطه با دیگران
نیازمند است.

* بدین ترتیب روابط اجتماعی هم یک نیاز فطری و لذا هدف است و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر.

–  با این تعاریف روابط اجتماعی دو معنی پیدا می کند.

– امری فطری و ذاتی که بستر به آن نیازمند است.

– چون روابط اجتماعی امری فطری پس رسیدن به آن یک هدف تلقی می گردد.

– در مقابل انسان ها مجبور هستند که برای رفع نیازهای خود از روابط اجتماعی سود بردند.

– زیرا انسان ذاتاً دارای نیازهایی نیز می باشد که باید آن ها را برطرف کند.

– در نتیجه روابط اجتماعی شکل یک وسیله را نیز به خود می گیرند.

* و یکی از جالبترین نکات در نظام آفرینش این است که سیستم زندگی اجتماعی انسان ها و تشکیل جامعه را در فطرت آن ها نهاده است.

– میل به تشکیل جامعه و روابط اجتماعی در فطرت انسان ها وجود دارد.

– و این امری است که ازلی.

– یعنی برنامه و هدف آفریدگار این گونه بوده است که انسان ها به تشکیل جامعه میل ورغبت داشته باشند.

* به طوری که انسان بدون این روابط اجتماعی قادر به زیستن نیست.

– بنابراین انسان روابط اجتماعی را برقرار می سازد و از آن بهره می برد.

– زیرا بدون داشتن این روابط قادر نخواهد بود که زندگی خود را که ذاتاً اجتماعی
ادامه دهد.

* اهمیت خاص روابط اجتماعی در دو بعد است: 1- امتیاز  2- وسیله ارضای نیاز

– در نتیجه روابط اجتماعی دو ویژگی پیدا می کنند.

– اولی نیازی فطری و ذاتی است که انسان آن را هدف خود می داند و برای برقراری آن تلاش می کند.

– دومی رفع نیازهایی است که برای تداوم حیات او ضروری است و او تنها از طریق روابط اجتماعی است که می تواند این نیازها را برطرف کند. (وسیله)

 

* از اینجاست که دانشمندان به روابط اجتماعی به عنوان یک واقعیت مهم و مستقل می نگرند.

– از زمانی که مشخص می شود روابط اجتماعی به جایگاهی در زندگی انسان دارند.

– روابط اجتماعی را به عنوان امری مهم و یک واقعیت مستقل مورد برسی قرار می دهند. (رشته جامعه شناسی)

* به طور مشخص منظور از روابط اجتماعی «ارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آن هاست».

– منظور از روابط اجتماعی انسان ها به اخص این می باشد که.

– ارتباط و پیوستگی و وابستگی که آن ها به یکدیگر دارند چگونه است.

– و الگوی که بر اساس آن رفتار خود را انجام می دهند، چیست؟

* با افزایش جمعیت و پیچیدگی روابط و با گسترش گروه های اجتماعی، روابط انسان ها در یک مسیر نخواهد بود.

– روابط اجتماعی میان انسان ها یک مسیر مشخص و معلوم را طی نمی کند.

– این روابط به عواملی گوناگونی از جمله افزایش جمعیت  پیچیدگی روابط و گسترش گروه های اجتماعی بستگی دارند.

– هر یک از این روابط ذکر شده می تواند به سهم خود دگرگونی هایی را در روابط اجتماعی افراد پدید آورد.

* روابط اجتماعی ممکن است از حالت هم سویی و کمک متقابل خارج شد و گاه حتی به دشمن تهدیل گردد.

– دگرگونی هایی که در روابط اجتماعی پدید می آید.

– متن آن ها را از حالت کمک متقابل که هدف از برپایی روابط اجتماعی است،
خارج سازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید