مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word :

مقاله تاثیر مصرف حاد الدرکارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه 42 تا 50 منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف حاد ال-کارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله کارنیتین
مقاله آستانه بی هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاویانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مکمل های تغذیه ای شامل کربوهیدراتها، پروتئینها، ویتامینها و مواد معدنی در حد مجاز توصیه شده به طور گسترده ای در زمینه های ورزشی گوناگون بعنوان منبع کمکی مورد استفاده قرار می گیرند. در میان مواد مصرف شده، ال-کارنیتین (ال-تری متیل 3- هیدروکسی آمینو بوتانوآت) به عنوان مکمل نیروزا به وسیله ورزشکاران مصرف می شود زیرا در انتقال اسیدهای چرب به درون میتوکندری نقش ایفا می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف حاد ال-کارنیتین بر نقطه شکست تهویه ای و عملکرد ورزشی طی فعالیت فزاینده بود.
مواد و روش ها: این تحقیق به صورت کار آزمایی بالینی دوسوکور و متقاطع انجام شد. 12 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی با میانگین سنی (064±2175) سال و میانگین شاخص توده بدنی (094±2370) کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه مکمل (n=6) و دارونما (n=6) تقسیم شدند. نود دقیقه قبل از اجرای پروتکل تعدیل یافته کانکانی به گروه مکمل 2 گرم ال-کارنیتین به شکل قرص در 200 میلی لیتر آب همراه با 6 قطره آبلیمو و به گروه دارونما فقط 200 میلی لیتر محلول آبلیمو تجویز شد از دستگاه گاز آنالیزور برای جمع آوری داده های مربوط به گازهای تنفسی آزمودنیها حین اجرای آزمون کانکانی تعدیل شده استفاده شد. برای بررسی تغییرات و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه گیری تکراری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مسافت طی شده تا آستانه بی هوازی در گروه مکمل ال-کارنیتین (155±2980 متر) در مقایسه با گروه دارونما (51±2331 متر) افزایش معنی داری (p=0.000) داشت. میزان سرعت در نقطه شکست تهویه ای در گروه مکمل (134 کیلومتر در ساعت) و گروه دارونما (1325 کیلومتر در ساعت) تفاوت معنی داری(p=0.921) را نشان نداد.
استنتاج: نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف ال-کارنیتین 90 دقیقه قبل از فعالیت باعث بهبود عملکرد ورزشی شد، علیرغم اینکه بر نقطه شکست تهویه ای به عنوان یکی از شاخص های سیستم بی هوازی تاثیری نداشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید