مقاله بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
فریبا باقرزاده لاکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،رشت،ایران
مهرداد گودرزوندچگینی – دانشیار گروه مدیرت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،رشت، ایران

چکیده:
هدف از این پژوهش تبیین رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد کارکنان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است که داده ها به روش پیمایشی جمع آوریو مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شهرداری رشت است که 2196 نفر می باشند. حجم نمونه 328 نفر و به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب و بین آن هاپرسشنامه توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس ANOVA و تحلیل رگرسیون و در نهایت تحلیل مسیر از روش مدل سازی معادلات ساختاری SEM استفاده شد. نتایج نشان میدهد بین اعتماد و تعهد رابطه معناداری وجود دارد، بین قطعیت رفتاری و اعتماد رابطه معناداری وجود دارد راهی که قطعیت رفتاری را به تعهد مرتبط می سازد توسط اعتماد واسطه گری میشود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید