اثرات اقتصادی توسعه گردشگری درنواحی روستایی پیرامون مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: میانکاله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری درنواحی روستایی پیرامون مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: میانکاله در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات اقتصادی توسعه گردشگری درنواحی روستایی پیرامون مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: میانکاله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثرات اقتصادی توسعه گردشگری درنواحی روستایی پیرامون مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: میانکاله در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات اقتصادی توسعه گردشگری درنواحی روستایی پیرامون مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: میانکاله در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پاک

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

اثرات گردشگری بر روی جامعه ی میزبان به موازات توسعه ی گردشگری دارای ابعاد پیچیده ای است و هرروزه نیاز به تحلیلوبررسی این اثرات، بیش از پیش احساس میشود. به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است ، اولا موجب آشناییمردم با دیگرفرهنگ ها، اقوام، سرزمین ها، گویش ها و … رافراهم می کند ثانیا از نظر اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارز محسوب میشود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه است. پژوهش حاضر، به دنبال شناخت و تحلیل اثرات اقتصادی توسعهگردشگری در پنج روستا از روستاهای دهستان میانکاله نظیر زاغمرز، امیرآباد، زینوند ، نمک چال ویعقوب لنگه از توابع شهرستانبهشهر است که از توسعه، گردشگری در منطقه حفاظت شده پناهگاه حیات وحش میانکاله متاثر شده اند. بر این اساس، روش تحقیقبه کار رفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است که بااستفاده از داده های عینی وذهنی منتج از پرسشنامه ی تکمیل شده ازسرپرستان خانوار 230 وروستا 10 نفر(که روایی وپایایی آن پیشتر به مرحله ی تأیید رسیده است) در بین جامعه محلی به روش تصادفیساده اقدام گردید .در جمع آوری داده های ذهنی از مقیاس طیف لیکرت وبرای تحلیل داده ها با نرم افزار Spss و آزمون t تک نمونه ای بهره گرفته شد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که گردشگری اثرات اقتصادی، مثبت ومعنا داری بر منطقه حفاظت شدهوروستاهای، پیرامونی آن دارد. جایگاه ووضعیت فعالیت گردشگری در اقتصاد محلی در شرایط مطلوب می باشد بنابراین توسعهگردشگری میتواند اثرات وپیامدهای مثبت ومنفی اقتصادی اجتماعی ومحیطی را در نواحی روستایی به همراه داشته باشد بنابراین لزوممدیریت وکنترل اثرات گردشگری به منظور کاهش اثرات منفی وتقویت اثرات مثبت اهمیت می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید